عوامل موثر در جوجه کشی نژاد لاری

عوامل موثر در جوجه ­کشی نژاد لاری

 ۱-سن: بهترین تخم ها مربو ط به مرغان مادر زیر دو سال است . تخم مرغ مادران پیر به دلیل پوسته ضعیف ، نازک و نامنظم قابلیت نفوذ عوامل میکروبی به داخل را بیشتر دارند لذا تلفات دوران جنینی وبعد از آن بیشتر است. پس هر چه مرغان پیر در گله کمتر باشد بهتر است.

۲-تغذیه : هر چه تغذیه مرغ مادر بهتر و غنی تر باشدواز نظر املاح به خصوص کلسیم وفسفرو ویتامین هاو پروتئین بالانس باشد کیفیت تخم مرغ ها بهتر ودرصد جوجه درآوری آن بیشتر است.

۳-بستر : هر چه بستر مرغ مادرتمیز تر باشد آلو دگی تخم مرغ ها کمتر است وبیماری مرغ مادر کمتر بوده و انتقال بیماری های اگ بورن(مادرزادی )کمتر خواهد بود.بستر خوب باعث می شود آلودگی تخم مرغ کم شده وشکستگی و ترک خوردگی آن نیز کم شود .

۴- نسبت : نسبت بین مرغ و خروس نقش مهمی در نطفه دار بودن تخم مرغ دارد .تعداد خروس کم در گله باعث پایین آمدن درصد نطفه داری می شود .یک قطعه خروس برای ۴-۵ مرغ مناسب است هر چند تا۱۰ مرغ نیز تو جیه پذیر است .سن خروس وسلامت او نیز مهم است .بهتر است خروس جوان ، شاداب و سالم دا شته باشیم . لازم به ذکر است که درصد نطفه داری مرغ و خروس های آزاد بیشتر از مرغان در قفس می باشد.

 انتخاب تخم مرغ نطفه دار برای جوجه کشی:

۱-تخم مرغ ها منظم الشکل باشند.

۲-پوسته تخم مرغ نازک،ضخیم،دارای برجستگی آهکی وترک خورده نباشد.

۳-پوسته تخم مرغ تمیز باشد.

۴-از گله مناسب تهیه شده باشد.

۵-در یخچال یا هوای خیلی گرم یا خیلی سرد قرار نگرفته باشد.

۶-وزن تخم مرغ بین۶۰-۵۰گرم باشد.

 روش تشخیص تخم مرغ کهنه با تازه:

۱-اگر قسمت پهن تخم مرغ را مقابل نور قوی قرار دهیم خواهیم دید که اطاقک هوایی آن بزرگتر شده است. علت آن این است که در اثر گذشت زمان مقداری از آّب تخم مرغ تبخیر شده است .

۲-تخم مرغ کهنه وقتی شکسته شود سفیده آن شل و وارفته است و گاهی با زرده مخلوط شده است. همچنین زرده حالت تحدب نداشته و وقتی در ظرف ریخته شود در ظرف پخش می شود.

۳-تخم مرغ کهنه سبک تر بوده و از وزن آن کاسته شده است .

 شرایط نگه داری تخم مرغ نطفه دار :

از آن جایی که نمی توان تعداد تخم مرغ لازم برای دستگاه را در یک روز تأمین کرد لذا باید آن ها را انبار کرد تا به تعداد لازم برسد.

 شرایط انبار تخم مرغ و نحوه انبار کردن :

۱-تخم مرغ ها را در آب ولرم بشویید تا تمیز شوند.

۲- قسمت پهن تخم مرغ را به طرف بالا قرار دهید.

۳-اگر تخم مرغ ها بیش از ۵ روز نگه داری می شوند ،روزی یک مرتبه آن ها را بچرخانید تا زرده به سفیده نچسبد .

۴-تخم مرغ ها را زیاد در انبار نگه ندارید، هر چه مدت نگه داری در انبار بیشتر باشد، جوجه ها دیر تر از تخم بیرون می آیند.

۵-دمای انبار باید ۱۹-۱۵ درجه باشد .

۶-رطوبت انبار باید ۸۵-۸۰درصد باشد.

 ضد عفونی تخم نطفه دار :

جهت جلو گیری از انتقال بیماری میکروبی،ویروسی،قارچی وانگلی به دستگاه جوجه کشی باید تخم مرغ ها را ضد عفونی کرد . ابتدا تخم مرغ ها را داخل محفظه ای قرار دهید و به ازای هر یک متر مکعب فضای محفظه ۷سی سی فر مالین و۵/۳ گرم پر منگنات دو پتاس لازم است .ظرف کوچکی را داخل محفظه قرار دهید۵/۳ گرم پرمنگنات داخل آن بریزد وسپس ۷ سی سی فر مالین به آن اضا فه کنید بعد از ۴-۳ ثانیه گاز فرمالین آزاد می شود که ضد عفونی کننده است .به مدت ۱۰ دقیقه درب محفظه را ببندیدو مواظب باشید که گاز فرمالین چشم را می سوزاند پس با دستکش،ماسک وعینک این کار را انجام دهید.

 ضد عفونی دستگاه جوجه کشی:

وسایلی که قابل خروج از دستگاه جوجه کشی است را بیرون آورده و تمیز بشویید و بعد با یک محلول ضد عفونی کننده ضد عفونی کنید. وسایل را داخل دستگاه قرار دهید و مخزن دستگاه را پر از آب کنید .دستگاه را روشن کرده دمای آن را روی ۳۷/۵ تنظیم کنید .رطوبت دستگاه را به ۷۰ درصد برسانید وتمام منافذ را بگیرید وسپس به ازای هر متر مکعب فضای دستگاه ۱۵ سی سی فر مالین ۴۰ ٪و ۵/۷ گرم پر منگنات به همان شیوه ضد عفونی تخم مرغ دستگاه را ضد عفونی کنید .به مدت ۲۰ دقیقه در حالی که فن روشن است منافذ را بسته نگه دارید وسپس منافذ را باز کنید تا گاز فرمالین خارج شود.

شرایط اتاق دستگاه جوجه کشی

اتاقی که دستگاه جوجه کشی در آن قرار می گیرد بایدشرایطی به شرح زیر داشته باشد .

۱- دما: دمای اتاق جوجه کشی باید بین ۲۶-۲۰ درجه باشد. این دما باعث میشود در صورتی که دمای دستگاه به عللی افت کرد تغییرات حرارتی زیادی در دستگاه اتفاق نیفتد .

۲- رطوبت: اتاق جوجه کشی باید رطوبت کافی داشته باشد.

۳- تهویه : هوای تازه باید دائم به اتاق جوجه کشی وارد شود که این کار از شروع بعضی بیماری های میکروبی، قارچی و بوهای نا خوشایند جلو گیری می کند. پس داشتن یک پنجره کوچک مناسب است .

۴-باد و باران : دستگاه نباید در معرض باد ،باران وآفتاب مستقیم قرار گیرد .ولی وجود نور آفتاب برای اتاق جهت ضدغفونی آن لازم است .

۵-نظافت : قابل شستو و ضد عفونی کردن باشد.

 آماده سازی دستگاه :

دمای دستگاه باید ۳۷٫۵ درجه سانتی­گراد باشد. دستگاه را بمدت ۲۴ ساعت روشن نموده تاازکار آن اطمینان پیداکنید. همچنین نوک تیزی تخم مرغ به سمت پایین در داخل شانه قرار می گیرد.

 راه تشخیص تخم بی نطفه وجنین مرده :

در یک محفظه کوچک (۲۰*۲۰*۲۰)لامپی راتعبیه نمائید و در جلوی آن روزنه ای به قطر ۵سانتی متر ایجاد کنید.تخم هارا جلوی نور بگیریدوقضاوت کنید.اگر داخل زرده یکیاه شبیه عنکبوت بارگهای خونی اطراف آن که در هال حرکت است دیدیدتخم جنین زنده دارد وسالم است .اگر لکه سیاه ندیدید بی نطفه واگر لکه سیاه بود ولی رگهای خونی نبود جنین مرده است که باید هردو ازدستگاه خارج نمود.این کار راسریع انجام دهید تاشوک سرما به تخم ها وارد نشودوشاهد جوجه های فلج وکاهش تولد نباشید.توصیه می کنم اگر مهارت کافی ندارید اقدام به جداسازی نکنید.

وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند تا ۲۴ساعت اول نیازی به آب وغذا ندارندپس درب دستگاه را بازوبسته نکنیدکه این کار تعداد تولد ها راپایین می آورد.بعد از ۲۴ساعت جوجه ها رابه آشیانه شان ببرید و به آنها آب جوشیده نه خیلی سردشیرین با آرد ذرت بدهید.

جهت ثبت وقایع دوران جوجه کشی جدولی جدولی طراحی کنیدوجزئیات را ثبت کنید. تعدادتولد۲۴ساعت اول تولدهای بعدی تعدادکل تولد تعدادجوجه سالم تعدادجوجه ضعیف

تعداد فلج و ناقص تعداد نیمه تولد تعداد نطفه مرده (هفته اول هفته دوم هفته سوم )

پیشنهاد نهایی :

در پایان دوره جوجه کشی تخم های داخل دستگاه را بیرون آورده و آنها را از سر پهن آنها با نوک چاقو باز کنید و هرآنچه که می بینید یادداشت کنید تا در دوره های بعدی برای رفع مشکل اقدام کنید.

 

اختلالات جوجه کشی و علل آن:

تخم های بی نطفه: عدم تناسب بین مرغ وخروس، خروس پیر، مرغ پیر، تخم مرغ کهنه، درجه حرارت نامناسب انبار نگهداری تخم .

جنین مرده: تنظیم نبودن درجه حرارت دستگاه،کافی نبودن چرخش، تهویه نامناسب، بیماری اسهال سفید مرغ مادر،کمبود غذایی مرغ مادر، شوک سرما و گرما به تخم نطفه دار.

حبس شدن جوجه در تخم مرغ: کافی نبودن چرخش، میزان نبودن حرارت دستگاه .

جوجه های نوک زده ولی بیرون نیامده: شوک حرارتی،کافی نبودن رطوبت و حرارت .

چسبندگی جوجه به پوست : کاهش رطوبت بویژه در روزهای آخر.

جوجه آلوده به محتویات تخم: رطوبت بالای دستگاه .

دیر متولد شدن : تخم مرغ کهنه، پایین بودن دمای ماشین.

جوجه های کوچک: تخم مرغ ریز، رطوبت کم، دمای بالا .

جوجه های فلج: دمای متغیر دستگاه.

جوجه های بابدن نرم و بزرگ : دمای پایین ،تهویه بد.