موارد مهم در ساختمان پرورش لاری

 ساختمان ها و تاسیسات پرورش لاری باید در زمینهایی احداث شوند که دارای استحکام لازم و شیب مناسب بوده و نسبت به زمین های اطراف بلندتر باشند تا آب برف و باران به آنها نفوذ نکنند . ساختمان مرغداری باید…