چه تعداد جوجه لاری می توانیم در هر مترمربع نگهداری کنیم؟

یکی از ضروریات اصلی برای حفظ سلامتی، رشد و کیفیت عمومی جوجه ها، تامین فضای کافی برای هر پرنده می‌باشد. میزان فضای در نظر گرفته شده بستگی به فاکتورهایی نظیر سن جوجه ها، نوع محل نگهداری، شرایط آب و هوایی…